Krzyżówka nr 9

Poziomo

3. Ujęcie kamery

4. Rodzaj opału

Pionowo

1. Nawóz azotowy

2. Jeden z wielu w wagonie pasażerskim

Kadr, pelet, saletra, przedział