Krzyżówka nr 3

Poziomo

1. Deska do wyrobu boazerii

3. Biblijny teść Kajfasza

Pionowo

1. Zakładany przez mężczyzn na eleganckie przyjęcia

2. Potrawa podobna do kotleta

Fryz, Annasz, frak, zraz